• Blockchain Foundry

  Blockchain Foundry Inc. là một công ty phát triển và tư vấn công nghệ blockchain. Chúng tôi đã phát triển một lớp các dịch vụ hợp đồng thông minh trên nên tảng của các khối chuỗi Syscoin để phù hợp các yêu cầu của khách hàng, các đề nghị tư vấn và các phát triển dựa trên nền tảng Ethereum and Hyperledger nơi thích hợp cho các trường hợp của khách hàng chúng tôi

  Nhiệm vụ của Blockchain Foundry là thay đổi thị trường bằng cách sử dụng đòn bẩy tiềm năng của công nghệ blockchain. Chúng tôi loại bỏ các trung gian môi giới, phòng thanh toán bù trừ cũng như các cơ chế khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của khách hang. Chúng tôi cũng tối thiểu hóa các lỗi, sai sót hay lỗ hổng bảo mật. Loại công nghệ này đặc biệt hiệu quả trên thị trường nơi một chuỗi cung ứng kém chất lượng có thể dẫn tới sự thua lỗ một cách đáng kể. Chúng tôi tin rằng blockchain sẽ thay đổi một cách cơ bản suy nghĩ làm kinh doanh của một doanh nghiệp.

  Không giống như các phần mềm truyền thống nơi dữ liệu của bạn ở trong các trung tâm máy chủ yêu cầu sự bảo trì, đội ngũ quản lý và sao lưu liên tục, chúng tôi sử dụng công nghệ blockchain như nền tảng chính. Điều này cho phép một lượng thông tin toàn cầu với hạn chế tối đa các phần thừa, loại bỏ các nhu cầu về sao lưu, bảo trì, đội ngũ quản lý và chi phí thuê hoặc mua phần cứng, một cách miễn phí.

   

  Blockchain Foundry cung cấp các sản phẩm sau

   

   Syscoin

  Sự phát triển của Syscoin bắt đầu từ 2013 và nhanh chóng trở thành một trong 20 đồng tiền ảo trong hệ thống các đồng tiền được mã hóa và vẫn đang tiếp tục phát triển. Kiến thức và sự hiểu biết rộng rãi của chúng tôi về công nghệ blockchain giúp hình thành nên sự kết hợp đặc biệt giữa các dịch vụ blockchain trong nền tảng của chúng tôi: Giao dịch phân quyền, chứng từ ủy thác, cắt gọt thông tin, chứng chỉ số, mã hóa tin nhắn, kích hoạch Segwit, hỗ trợ hệ thống mạng Lighting, dịch vụ Multisig, bí danh và nhận dạng, hỗ trợ các dịch vụ với Bitcoin và ZCash và các dịch vụ khác

  Chúng tôi có được chứng chỉ là đối tác phát triển của Microsoft trong các sản phẩm : Microsoft Azure: Syscoin Full Node, Syscoin Price Pegging Server and the Syscoin API Server.

  Syscoin được hỗ trợ trên các sàn Poloniex, Bittrex, TuxExchange, BTC38, Livecoin, Yobit, Coinomi, Bittylicious, HolyTransaction, Changelly, Coinpayments, CoinGecko, 19800 Exchange và rất nhiều nơi khác

   

  Syscoin API

  The Syscoin API toàn bộ là REST API cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng blockchain một cách dễ dàng và nhanh chóng với các công cụ mà họ đã quen thuộc. Các nhà phát triển còn có thể tạo ra các ứng dụng cho phép sử dụng Bitcoin, Syscoin và ZCash mà không cần học thêm một ngôn ngữ mới nào như trong trường hợp của Ethereum và Hyperledger. The Syscoin API đã được cải tiến nhằm khiến việc phát triển blockchain nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến API và Syscoin Core để tích hợp các hợp đồng thông minh cho các trường hợp sắp tới.
   

  Price Pegging Server

  Syscoin Price Peg Server được thiết để cho phép những người không phải là lập trình viên có thể nhanh chóng thiết lập hệ thống ổn định giá riêng của họ. Syscoin Price Peg Server có thể được sử dụng trong sự kết hợp giữa các tính năng của Syscoin và nền tảng kinh doanh qua mạng, hoặc có thể sử dụng như một định giá độc lập cho bất ký ứng dụng nào yêu cầu sự chuyển đổi tỉ giá hay tiền tệ. Chi tiết có thể xem thêm tại http://peg.syscoin.org/
   

  Blockmarket

  Blockmarket là hệ thống mạng kinh doanh toàn cầu được phát triển dựa trên công nghệ Syscoin blockchain. Điều này cho phép bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới có thế bán hay mua bất cứ từ gì chỉ với kết nối internet mà không cần trung gian, phí lưu trữ, luôn trực tuyến, kí quỹ đảm bảo với chi phí gần như bằng 0. Với hệ thống Blockmarket sớm được phát hành vào năm 2017, mục tiêu chúng tôi sẽ chia sẻ lợi nhuận từ Ebay, Amazon, Alibaba, Etsy và vô số các hệ thống khác. Phiên bản desktop vẫn đang trong giai đoạn phát triển (beta.)
   

  Blockchain Foundry Partnerships

  Chúng tôi là Supernet Partners, thành viên sáng lập của Decentralized Identity Foundation cùng với Microsoft, IBM, Tierion, Accenture và các tập đoàn khác, và cũng là các thành viên sáng lập của Hawaii Digital Currency Foundation

  Về Blockchain Foundry

  Blockchain Foundry Inc. là một công ty tiền khởi nghiệp, mới thành lập vào năm 2016 tại Toronto, Canada

  Liên hệ

   

  Tiếng Anh : Sebastien DiMichele: sdimichele@blockchainfoundry.co

  Tiếng Trung : Willy Ko: wko@blockchainfoundry.co

  Twitter: @syscoin or @blockfoundry

  Facebook: facebook.com/syscoin or facebook.com/Blockchainfoundry

  Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu thêm trên brochure, blockchainfoundry.co and syscoin.org hoặc gia nhập nhóm của chúng tôi trên kênh Slack bằng cách đăng kí tại join.syscoin.org

   

All Posts
×